Rodinný dům Na Obci, Přelouč

Nízkoenergetická dřevostavba systému two-by-four s difuzně otevřenou skladbou konstrukcí. Novostavba rodinného domu ve městě Přelouči v nově vznikající rezidenční lokalitě rodinných domů do území, kde je dosud vystavěno několik objektů, z nichž nelze usuzovat na budoucí charakter lokality. Pozemek je rovinatý, pouze s mírným spádem k západní hraně, kde navazuje na volnou krajinu. Poloha domu na pozemku je volena tak, aby došlo k využití všech kvalit pozemku, kterými jsou zejména návaznost na volnou krajinu s krajinářsky hodnotným výhledem. Při volbě orientace domu ke světovým stranám byly tyto hodnoty upřednostněny před maximalizací solárních zisků domu. Dům svou hlavní hmotou respektuje předpokládanou uliční čáru definovanou v urbanistické studii území. Architektonický koncept domu je založen na abstraktní kompozici dvou kvádrů. Spolupůsobení obou objemů je podpořeno jejich průnikem, výškovou diferenciací a použitím kontrastních materiálů. Kromě základních vnějších podmínek návrhu (orientace ke světovým stranám, výhledy) bylo v procesu návrhu sledováno téma skloubení prostorové velkorysosti pomocí optického zapojení volné krajiny do výhledů nejen z pozemku, ale také z interiéru domu a zároveň zachování intimity od předpokládané budoucí výstavby.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
Lokalita: Palackého 1685, Přelouč
Rok dokončení: 2015
Projektové stupně: návrh stavby, jednostupňová projektová dokumentace, autorské dozory

Rodinný dům Na Obci, Přelouč Rodinný dům Na Obci, Přelouč
Rodinný dům Na Obci, Přelouč Rodinný dům Na Obci, Přelouč
Rodinný dům Na Obci, Přelouč Rodinný dům Na Obci, Přelouč
Rodinný dům Na Obci, Přelouč Rodinný dům Na Obci, Přelouč
Rodinný dům Na Obci, Přelouč Rodinný dům Na Obci, Přelouč
Rodinný dům Na Obci, Přelouč Rodinný dům Na Obci, Přelouč
Rodinný dům Na Obci, Přelouč Rodinný dům Na Obci, Přelouč
Rodinný dům Na Obci, Přelouč Rodinný dům Na Obci, Přelouč
Rodinný dům Na Obci, Přelouč Rodinný dům Na Obci, Přelouč
Rodinný dům Na Obci, Přelouč Rodinný dům Na Obci, Přelouč
Rodinný dům Na Obci, Přelouč Rodinný dům Na Obci, Přelouč
Rodinný dům Na Obci, Přelouč Rodinný dům Na Obci, Přelouč
Rodinný dům Na Obci, Přelouč Rodinný dům Na Obci, Přelouč