Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory

Architektonický koncept vzešel ze základních vnějších podmínek návrhu (orientace ke světovým stranám, výhledy, terénní konfigurace) a tématu skloubení tradičního architektonického řešení objektů v chráněné krajinné oblasti Železné hory se současným architektonickým výrazem domu. Předmětný pozemek se nachází v území nové zástavby na jihozápadním okraji obce, je svažitý k severozápadu a tímto směrem poskytuje nerušený výhled na les, severovýchodním směrem je daleký výhled, který však bude pravděpodobně v budoucnu poškozen výstavbou na sousedních pozemcích. Vzhledem k faktu, že v lokalitě není stanovena uliční čára, je poloha domu na pozemku volena v obvyklé vzdálenosti od hranice pozemku, v podélných směrech je dům umístěn tak, aby došlo k vytvoření jihozápadní slunné zahrady a tak byly také prosluněny hlavní obytné místnosti domu.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
Lokalita: Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory
Rok dokončení: 2016
Projektové stupně: návrh stavby, jednostupňová projektová dokumentace, projekt interiéru, autorské dohledy 

Architektonický koncept
Architektonický koncept domu je založen na respektu k terénní konfiguraci pozemku. Dům je řešen v několika výškových úrovních a roste přirozeně po svahu. Toto řešení je zdůrazněno rostoucí linií hřebene střechy, promítající se také v půdorysné stopě domu. Lapidární kompozice okenních otvorů a výrazných prolomení fasády podtrhuje celkové řešení. Každé z prolomení má své opodstatnění. Jedním je zdůrazněn vstup a je vytvořen současný přepis tradičního zápraží, druhým je tvořena částečně krytá terasa před obývacím pokojem a evokuje svým stínem tradiční podezdívku domů ve svazích. Volba použitých materiálů umocňuje estetický účinek hmotové kompozice.

Provozní řešení
Dům je navržen ve čtyřech výškových úrovních. Obytná část domu je ve třech úrovních a samostatnou úrovní je garáž. Do domu se vstupuje do střední úrovně (mezipatra) v němž je umístěn blok pomocných prostor (šatny, hygienické zázemí) a ložnice. V nejvyšší výškové úrovni jsou dětské pokoje, rodinná koupelna, šatna a pracovna s výhledem do kraje a optickým propojením se vstupem do domu. Dětské pokoje jsou situovány na osluněnou stranu s výhledem do zahrady. V nejnižší úrovni, přístupné širokým schodištěm je denní část domu a technické zázemím. Denní část je pomocí velkorysého prosklení propojena bezbariérově s terasou a zahradou, čímž je tento obytný prostor rozšířen. Výrazné pásové okno u jídelního stolu rámuje pohled k lesu.  

Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory
Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory
Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory
Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory
Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory
Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory
Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory