Rodinný dům Škrovád, Slatiňany

Pozemek se nachází v lokalitě určené k zástavbě rodinnými domy venkovského charakteru. Architektonický koncept domu je založen na jednoduchém základním objemu, který je formován prostřednictvím důležitých rysů tradiční venkovské architektury (výrazně obdélný půdorys, na terénu osazený přízemní objekt se sedlovou střechou nasazenou bez nadezdívky). Takto definovaný objem je prolnut s požadovaným funkčním schématem soudobě vnímaného prostoru pro bydlení. Hmota domu je členěna okenními otvory a jedním větším prořezem v úrovni hlavní obytné místnosti. Hlubší osazení prosklené stěny obytného prostoru v kombinaci se slunolamem vytváří částečně krytou venkovní terasu a přispívá k zastínění interiéru v letních měsících. Důležitou součástí architektonického konceptu je umístění a orientace domu na pozemku, které respektuje současné i budoucí urbanistické souvislosti. Vedle objektu rodinného domu je navržen přístřešek pro automobil se skladem.

Autoři: Lukáš Pavlík, Tomáš Med
Lokalita: Škrovád, Slatiňany
Rok návrhu: 2015
Projektové stupně: návrh stavby, jednostupňová projektová dokumentace

Rodinný dům Škrovád, Slatiňany Rodinný dům Škrovád, Slatiňany
Rodinný dům Škrovád, Slatiňany Rodinný dům Škrovád, Slatiňany
Rodinný dům Škrovád, Slatiňany Rodinný dům Škrovád, Slatiňany
Rodinný dům Škrovád, Slatiňany Rodinný dům Škrovád, Slatiňany