Studie využitelnosti

Spolkový dům a interpretační centrum, Chvaletice

Záměr oživit v současné době nevyužívanou, historicky velmi hodnotnou budovou bývalé obecné školy vychází ze společné iniciativy Města Chvaletice a Národního geoparku Železné hory. Cílem této iniciativy je vložit do objektu novou funkci zapadající do širšího kontextu přírodního a kulturního rámce obce. Realizovatelnost a životaschopnost záměru může podpořit synergie komunitního využití a turistické návštěvnosti.