Soubor komfortních bytů Smilova, Pardubice

Bylo pro nás ctí získat důvěru investora a mít příležitost navrhnout přestavbu brownfieldu po nejvýznamnější pardubické tiskárně, jejíž historie sahá až do roku 1897. K návrhu jsme přistoupili v širším městském kontextu. Uvědomujeme si výjimečnost centrální polohy v rámci města a přicházíme s unikátním konceptem.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
HIP: David Chvojka
Objednatel: STAKO společnost s ručením omezeným
Lokalita: ulice Smilova, Pardubice
Rok návrhu: 2017
Projektové stupně: návrh stavby, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, prováděcí dokumentace, autorské dozory
smilova.cz

Historie
Stávala tu tiskárna, která byla v rámci svého oboru inovativní firmou, kdy jako první v Rakousku­Uhersku zakoupila ofsetový stroj značky Mann s ručním nakládáním a v roce 1919 byl dokonce podnik pověřen Bankovním úřadem ministerstva financí v Praze tiskem bankovek a dalších cenin včetně akcií.

Urbanistický koncept
K návrhu jsme přistoupili v širším městském kontextu. Zohledňujeme mnoho faktorů. Uvědomujeme si výjimečnost centrální polohy v rámci města a přicházíme s unikátním konceptem, kdy je celý parter projektu ochráněn před automobilovou dopravou. Naopak do území vkládáme nové pěší vazby a doplňujeme již existující. Zabýváme se vztahem nových domů k ulici Smilova, která má svůj specifický charakter, k němuž patří i šířkový profil. Proto se rozhodujeme pro plnohodnotné doplnění téměř sto metrů dlouhé uliční fronty ve výšce říms okolních domů. Tuto uliční frontu členíme na menší objekty, které svým měřítkem odpovídají šířkám okolních domů a zároveň vytváříme velkorysý průchod na vnitřní piazzettu, která přináší do ulice Smilova zcela novou kvalitu. Piazzeta plynule navazuje na zeleň v prostoru za Machoňovou pasáží. Směrem do ulice Za Pasáží navrženými domy doplňujeme kompozici prostoru za Machoňovou pasáží a vytváříme potenciál vzniku nového veřejného prostoru s atmosférou parku.

Architektonický koncept
Parter domů je navržen jako aktivní s prostory pro drobné provozovny a služby. Pro vyšší podlaží jsou navrženy komfortní městské byty s vysokým standardem materiálového a dispozičního řešení. Vysoký materiálový standard jsme sledovali také při návrhu exteriérů domů, kdy tradiční a trvanlivá řešení úprav fasád jsou doplněna o odkazy na industriální historii místa.

Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova
Soubor komfortních bytů Smilova Soubor komfortních bytů Smilova