MŠ Svítkov, Pardubice

Navrhovaný objekt mateřské školy je součástí nově připravovaného rezidenčního celku Svítkov – západ. Pro mateřskou školu je určen pozemek v jižní části lokality vymezený územním plánem jako funkční plocha OZ (občanská vybavenost základní). Objekt je umístěn u severní hrany vymezeného pozemku s cílem pomoci definovat nově vznikající veřejný prostor, který je dále rozvíjen i na západní straně pozemku jako veřejný předprostor pro mateřskou školu s hlavním vstupem do objektu. Tento prostor se dále rozvíjí směrem k západu v nově upravené předpolí hřbitova. Jižním a východním směrem je navržena volnější skladba pavilónů heren s terasami a přímým přechodem do zahrady a výhledem na borový háj.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík, Lívia Orišková
HIP: Tomáš Stopka
Objednatel: Magistrát města Pardubic
Lokalita: Miloslava Špinky 1350, Pardubice - Svítkov
Rok návrhu: 2017
Výstavba: 07/2019 - 08/2020
Projektové stupně: návrh stavby, dokumentace pro společné územní a stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, projekt interiéru, autorské dozory

Hlavním motivem návrhu je vytvoření přízemního domu s pavilónovým charakterem. Ze severu je navržena převýšená hmota vstupu a servisního zázemí, která je doplněna sestavou pavilónů heren a kuchyně. Jižní strany heren jsou velkoryse proskleny a navazují na kryté venkovní terasy. Kompozici jižních fasád pavilónů doplňují dřevěné boxy venkovních skladů hraček. Materiálové pojednání je voleno tak, aby podpořilo celkovou kompozici. Severní objem servisního zázemí vytváří střešní přesah z měděných šablon, do kterého pronikají světlé objemy heren. Celá kompozice je doplněna několika akcenty s dřevěným obkladem.