Poliklinika MeDiLa

Objekt zdravotnického zařízení je součástí původně zcela oploceného areálu bývalé veterinární nemocnice. Areál se postupně stává součástí městské struktury. Projekt Poliklinika MeDiLa má ambici se stát „katalyzátorem“ změn v území, neboť se jedná o první projekt realizovaný dle nové koncepce rozvoje lokality stanovené územní studií z roku 2016. Zároveň může určit směr, jakým se i další projekty budou vztahovat k navazujícímu veřejnému prostoru.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
Objednatel: Poliklinika Medila s.r.o.
Lokalita: Štrossova 1931, 530 03 Pardubice
Rok návrhu: 2018
Projektové stupně: návrh stavby, dokumentace pro společné územní a stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, projekt interiéru, autorské dozor

Architektonický koncept
Leitmotivem návrhu je vrstevnatost jednotlivých stavebních vývojových etap. Návrh má ambici tyto vrstvy prolnout a akcentovat jejich charakteristické rysy. Ambicí návrhu je i po rekonstrukci zachovat původním objektům charakter doby vzniku. Mnoho vrstev z této doby bylo v průběhu času setřeno. Návrh z původního archivně dochovaného řešení abstrahuje členění fasády, které je nově pojednáno dvěma charaktery omítky v jednotném barevném tónu. Návrh ponechává také velikost okenních otvorů a nahrazuje novodobé výplně bez členění výplněmi s odkazem na původní členění. Zcela současnou intervencí je řešení nástupní části parteru a navazujícího vstupního portálu. Další výraznou současnou intervencí je abstrahovaná nástavba laboratorního patra. Architektonické řešení záměrně nepracuje s tradičním pojetím stěn a okenních otvorů. Předsazené vertikální lamely vytváří abstraktní atikou neohraničený objem prolínající se s nebem. Přístavby jsou sjednoceny do neutrálních objektů s velkoformátovým fasádním obkladem a pásovými okny.
Objekt v sobě sdružuje více zdravotnických funkcí. Tyto funkce jsou v objektu vrstveny horizontálně.

Poliklinika MeDiLa Poliklinika MeDiLa
Poliklinika MeDiLa Poliklinika MeDiLa
Poliklinika MeDiLa Poliklinika MeDiLa
Poliklinika MeDiLa Poliklinika MeDiLa
Poliklinika MeDiLa Poliklinika MeDiLa
Poliklinika MeDiLa Poliklinika MeDiLa
Poliklinika MeDiLa Poliklinika MeDiLa