Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice

Rekonstrukce a rozšíření provozovny s prodejnou a servisem zahradní techniky byla navržena a realizována ve dvou etapách. První etapa byla zaměřena na revitalizaci vzhledu již existující prodejní části, druhou etapou byla přístavba, která spolu s první etapou vytváří jednotný celek prodejních ploch. Architektonický koncept řešení je založen na zpřehlednění a optimalizaci funkčních vazeb a dále na vložení nových prvků a materiálů, které mají přispět k zatraktivnění prodejního objektu. Návrh rovněž sleduje vyřešení návazných venkovních prostor pro umístění prodávané techniky, nové umístění označení prodejny a reklamních tabulí a také nástup do areálu ve vztahu k odpadovému hospodářství. Nové prvky a materiály jsou voleny tak, aby podpořily charakter prodejního sortimentu a dodaly objektu jedinečnou identitu.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
HIP: Tomáš Stopka
Lokalita: Fáblovka 518, Pardubice
Rok návrhu: 2013
Projektové stupně: návrh stavby, jednostupňová projektová dokumentace, projekt interiéru, autorské dohledy
Fotograf: Tomáš Kubelka

Etapa 1
První etapa se vztahuje k původnímu objektu prodejny a k navazujícím okolním plochám včetně vstupního dvora. Etapa obsahuje zbudování nových částí oplocení, příp. vjezdové brány. Pevné části oplocení budou nositeli grafických prvků označení provozovny, příp. reklamních panelů. U objektu prodejny je provedeno nové opláštění provětrávanou fasádou z deskového materiálu (CEMBONIT) v jemnějším členění – došlo tak ke zvýraznění samotného objektu prodejny a povýšení jeho významu vzhledem k ostatním provozním částem budovy. V rámci opláštění bylo vyřešeno stínění a bezpečnost okenních otvorů prostřednictvím venkovních horizontálních žaluzií. Návazné venkovní plochy směrem ke komunikaci Hradecká jsou využity pro vystavení prodávané techniky, prostor je vybaven membránovým zastřešením napnutým od objektu mezi ocelové sloupy, v prostoru ke komunikaci Hradecká byl zachován stávající reklamní pylon. V rámci první etapy byl také realizován v severní části areálu nový venkovní objekt – odpadové hospodářství a přístřešek na techniku, který svým podlouhlým tvarem a umístění na hranu pozemku vymezuje a cloní hospodářské funkce areálu. Objekt je proveden jako lehká ocelová konstrukce s opláštěním tahokovem. Optimalizace provozních vazeb spočívá také v dispozičních změnách uvnitř objektu, které jednoznačněji vymezily prodejní prostor a vstup do něj, zónu zázemí s denní místností, kotelnou, šatnou s hygienickým zázemím a zázemí prodeje navazující na příjem servisu. Dispoziční úpravy byly provedeny v souladu s rozšířením prodejní plochy ve druhé etapě.

Etapa 2  
V rámci druhé etapy je provedena přístavba, která využívá prostor navazujícího pozemku v jižním směru. Přístavbou došlo k výraznému navýšení prodejní plochy, která je doplněna o kancelář s jednací místností a o pomocný sklad. Objekt přístavby je jednoduchá kubická hmota měřítkem přiměřená ke stávajícímu objektu. Přístavba je složena ze středové vyšší části s výraznou fasádou z desek vysokotlakého laminátu imitující dřevo (FunderMAX) a s podstropním prosvětlovacím pásem. Propojení s původním objektem a vyřešení doplňkových prostorů je navrženo v rámci nižší hmoty, která ustupuje ze stavební čáry směrem do ulice a je opatřena opláštěním z tahokovu. Konstrukční systém přístavby je vyzdívaný stěnový se zastřešením jednoplášťovou plochou střechou.

Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice
Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice
Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice
Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice
Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice
Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice
Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice
Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice
Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice