Nebytové stavby

Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice

Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice

Rekonstrukce a rozšíření provozovny s prodejnou a servisem zahradní techniky byla navržena a realizována ve dvou etapách. První etapa byla zaměřena na revitalizaci vzhledu již existující prodejní části, druhou etapou byla přístavba, která spolu s první etapou vytváří jednotný celek prodejních ploch. Architektonický koncept řešení je založen na zpřehlednění a optimalizaci funkčních vazeb a dále na vložení nových prvků a materiálů, které mají přispět k zatraktivnění prodejního objektu. Návrh rovněž sleduje vyřešení návazných venkovních prostor pro umístění prodávané techniky, nové umístění označení prodejny a reklamních tabulí a také nástup do areálu ve vztahu k odpadovému hospodářství. Nové prvky a materiály jsou voleny tak, aby podpořily charakter prodejního sortimentu a dodaly objektu jedinečnou identitu.

Kaple ukřižování a vzkříšení, Ležáky

Kaple ukřižování a vzkříšení, Ležáky

Soutěžní návrh kaple pro pietní území Ležáky. Motivací k vybudování kaple je absence zdůraznění duchovního rozměru památky tragicky vyhlazené osady Ležáky. Přistoupíme-li na toto tvrzení, pak je nezbytné hledat východiska návrhu vedle kulturně historických souvislostí také v rovině náboženské, resp. symbolické. Ideou návrhu je tedy vyjádření duchovního významu stavby prostřednictvím současného architektonického výrazu navazujícího na tradiční formy sakrálních staveb. Důležitou součástí návrhu je zvolení vhodného titulu kaple, který se tak stane nosným prvkem záměru.