Gymnázium Čakovice

Vytvoření přátelského a podnětného prostředí pro vzdělávání je ústředním tématem návrhu přístavby gymnázia v Čakovicích. Přístavba spolu se stávající budovu z konce 19. století vytváří harmonický celek, který je celistvým organismem, nejen souborem učeben. Nejde tak o pouhé navýšení kapacity školy z 270 na 420 studentů, ale také o vytvoření prostředí pro samostudium, týmovou práci na školních projektech, neformální setkávání nejen mezi studenty, ale také s pedagogy i o nabídnutí místa pro odpočinek.

Autoři: Lukáš Pavlík, Tomáš Med, Petr Ročňák
Objednatel: Úřad městské části Praha - Čakovice
Lokalita: náměstí 25. března 100, Praha 9 – Čakovice
Rok návrhu: 2020
Projektové stupně: návrh stavby

Urbanistické souvislosti
Zapojení budovy gymnázia do urbanistické struktury městské části je výrazným motivem návrhu. V rámci urbanistických souvislostí je potvrzen stávající hlavní vstup do budovy pro žáky z náměstí 25. března a navržen vedlejší vstup v jižním čele přístavby krytý překonzolovanou částí stavby. Je zajištěna pěší prostupnost územím v rámci „Čakovického korza“. Čakovické korzo propojuje významné veřejné prostory městské části a na své trase korzo prochází menšími veřejnými prostory v rámci vnitrobloků a průchody.

Architektonický koncept
Gymnázium Čakovice sídlí v budově staré čakovické školy z roku 1882. Jedná se o typickou školní budovu z konce 19. století. Dvoutrakt s centrálním schodištěm, který obsahuje pouze komunikační prostory a učebny. Budova byla později rozšířena o tři učebny přistavěné k severovýchodní fasádě, čímž byla poškozena symetrie hlavní fasády. Dále byl ve dvoře za hlavní budovou přistavěn takzvaný domeček, který obsahuje dvě učebny a hygienické zázemí.
Přístavba gymnázia je situována podél ulice Otavská ke slepé jihozápadní fasádě stávající budovy. Takto situovaná přístavba doplňuje kompozici průčelí stávající budovy, kdy je protiváhou historické přístavby učeben u severovýchodní fasády. Historická dvorní přístavba „domečku“ je navržena k demolici.
Přístavba má charakter celistvé kompaktní stavby, členěné v úrovni říms stávající budovy nepatrným přesazením a lapidární kompozicí okenních otvorů. Výrazná konzola nad vedlejším vstupem zprůchodňuje Čakovické korzo, je protiváhou zamýšleného průchodu Špýcharem a dává průčelí z Otavské ulice dynamiku.
Stávají budova a přístavba tvoří provozně homogenní celek, který je nově zcela bezbariérový. Přístavba je členěna na východní trakt orientovaný do vnitrobloku navržený jako prostorově uzavřený, obsahující kmenové učebny a v přízemí kabinety. Západní trakt je otevřeným prostorem do něhož jsou vloženy boxy s půlenými učebnami, schodištěm a společnými prostory pro setkávání, samostudium, týmovou práci či relaxaci. V přízemí západní trakt obsahuje centrální halu se skříňkovou šatnou. U vedlejšího vstupu pod konzolou jsou umístěna krytá stání na jízdní kola.

Gymnázium Čakovice Gymnázium Čakovice
Gymnázium Čakovice Gymnázium Čakovice
Gymnázium Čakovice Gymnázium Čakovice
Gymnázium Čakovice Gymnázium Čakovice
Gymnázium Čakovice Gymnázium Čakovice
Gymnázium Čakovice Gymnázium Čakovice