eMOBILITY, Chrudim

Soudobá ikonická stavba pro poskytování komplexních služeb zákazníkům v oblasti elektromobility. Takové bylo zadání investora ve vyzvané architektonické soutěži. Pro stavbu byl určen malý pozemek na okraji stávajícího areálu, který je ve své parterové části při pohledu z ulice Dašická, jež je významnou vstupní radiálou do města, skryt za stávajícími stavbami a vystavenými automobily.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík, Michal Bílek
Objednatel: Auto MERCIA a.s.
Lokalita: areál firmy Auto MERCIA a.s., ulice Dašická, Chrudim
Rok návrhu: 2020
Projektové stupně: návrh stavby

Architektonický koncept
Vzhledem k výše popsaným urbanistickým souvislostem je objekt vyzdvižen na „nohy“. Získá tak výlučnou pozici mezi okolními přízemními objekty a velkorysost odpovídající místu na jedné ze vstupních bran do města. V krytém parteru mezi nohami navrhujeme dobíjecí stanici a stylové bistro s odpočinkovým prostorem zákazníků. Samotný objekt je tvořen univerzálním prostorem z příhradové ocelové konstrukce, která je součástí výtvarného principu. Do tohoto prostoru jsou implementovány jednotlivé provozní „boxy“ vytvářející prostorovou hru uvnitř kompaktního objektu. Tento architektonický koncept je akcentován výrazným prosklením hlavní hmoty, které dá vyniknout tomuto prostorovému principu i navenek. Celá kompozice je pohledově stabilizována pevným komunikačním jádrem ze semitransparentního materiálu.
Hlavní univerzální prostor pro potřeby Auto MERCIA a.s. tak obsahuje showroom aktuálních modelů automobilů na hybridní případně elektrický pohon a jednotlivé provozní boxy jejichž funkční náplň se může v čase proměňovat dle aktuálních potřeb společnosti (školící/jednací místnosti, kanceláře). Vše je doplněno o potřebné zázemí umístěné v rámci komunikačního jádra.
Významným prvkem objektu bude střešní terasa, jež je navržena s intenzivní zelení a potřebnou konektivitou umožňující za příznivého počasí pracovat, vést jednání či si odpočinout během oběda. Zeleň vytvoří příznivé mikroklima terasy a podmínky pro hospodaření s dešťovou vodou v jinak nehostinné lokalitě. Fotovoltaické panely jsou navrženy na výrazné lemy hlavní hmoty objektu.

eMOBILITY, Chrudim eMOBILITY, Chrudim
eMOBILITY, Chrudim eMOBILITY, Chrudim
eMOBILITY, Chrudim eMOBILITY, Chrudim
eMOBILITY, Chrudim eMOBILITY, Chrudim
eMOBILITY, Chrudim eMOBILITY, Chrudim
eMOBILITY, Chrudim eMOBILITY, Chrudim