Montážní hala TMT, Chrudim

Stavba roku Pardubického kraje 2017 - čestné uznání poroty. Výrobní areál chrudimské firmy TMT spol .s.r.o. je pozoruhodným urbanistickým a intelektuálním počinem. Firma pro svůj provoz konvertovala objekty bývalé akciové továrny na cukr v Chrudimi z roku 1867 – 1925. Za adaptace historických objektů probíhající v letech 2002 – 2007 dle projektu královéhradecké firmy ATEKO získala stavba čestné uznání v soutěži Stavba roku Pardubického kraje v roce 2008 za svou závěrečnou etapu (kategorie Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství).

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
Objednatel: TMT spol. s r.o. Chrudim
Lokalita: Tovární 290, 537 01 Chrudim
Rok návrhu: 2015
Projektové stupně: návrh stavby, autorské dohledy
Generální projektant: ATEKO a.s.
Fotograf: Tomáš Kubelka (carokraj.cz)

Urbanistické souvislosti a architektonický koncept
Návrh nové montážní haly reflektuje historický kontext akciové továrny na cukr. Současnými výrazovými prostředky dotváří urbanismus výrobního areálu. Pro areál firmy TMT jsou při pohledu z ulice typické štíty se sedlovými střechami a výraznými vertikálami okenních otvorů. Tyto štíty se řadí za sebe a vytváří nezaměnitelný vrstevnatý výraz stavby. Nová montážní hala je proto navržena z pohledu z ulice tak, aby doplnila kompozici uliční fronty dalšími dvěma štíty vrstvenými za sebe. Pro loď haly i čelní přístavek je zvolen tradiční tvar se sedlovou střechou. Vertikální okna přecházející do střešních světlíků jsou inspirována formátem a kompozicí okenních otvorů na historických budovách továrny na cukr. Předsazený nižší objekt překrytý semitransparentní vrstvou perforovaného plechu se barevně vyrovnává s estetikou dříve rekonstruovaných objektů. Tento objekt obsahuje zázemí zaměstnanců i komfortní místnosti pro jednání se zákazníky v přímém vizuálním kontaktu s výrobou. Nové prostory jsou spojeny s již existujícími objekty krčkem z příhradové ocelové konstrukce, jež si firma TMT vyrobila sama. Přes veškeré architektonické a urbanistické aspekty je celý návrh veden požadavkem na perfektní funkčnost, kterou provoz prokázal.

Provozní řešení
Nová jednolodní hala slouží v celé ploše pro finální montáž dopravníků (montáž a kompletace pásových válečkových a řetězových dopravníků). Přístavky k hale slouží jako provozní, sociální a administrativní zázemí. V prostoru haly jsou umístěny čtyři mostové jeřáby o nosnosti 5t. Zásobování nové haly montáže díly pro finální montáž je řešeno z ostatních objektů v areálu nákladními vozy nebo vysokozdvižnými vozíky.

Konstrukční a technické řešení objektu
Halová část má základní rozměry 72,64 x 24,64 m a celkovou výšku 16,00 m, se sedlovou střechou o spádu 23 stupňů. Na severní a jižní straně jsou situovány provozní přístavky. Přístavek na severní straně má rozměry 6,15 x 17,30 m. a je s plochou střechou o výšce 3,70 m po atiku s využitím jako příruční sklad, elektrorozvodna, kompresorovna a mistrovna. Na střeše přístavku je umístěna VZT jednotka pro prostory haly. Na jižní straně objektu je třípodlažní přístavek se sedlovou střechou o spádu 23 stupňů výškou k hřebeni střechy 12,60 m, sloužící jako administrativní a sociální zázemí. Půdorysné rozměry přístavku jsou 6,10x17,20m. Ve 3. NP je technická místnost pro umístění rozdělovače vytápění, zásobníku TUV a VZT jednotky pro sociální zázemí. Nosná konstrukce halové části je prefabrikovaná betonová. Přístavky jsou zděné. Opláštění montážní haly je provedeno ze sendvičových panelů. Čelní zděný přístavek je vizuálně odlehčen a sjednocen semitransparentní vrstvou z děrovaného plechu. Spojovací krček délky 27,6 m a profilu 2,4x2,9 m je řešen jako příhradová ocelová konstrukce opláštěná sendvičovými panely a výrazným horizontálním zasklením.

Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim
Montážní hala TMT, Chrudim Montážní hala TMT, Chrudim