Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu

Objekt mateřské školy (dále MŠ) v Klánovicích se nachází na zalesněném pozemku v centru obce. Budova MŠ se skládá ze dvou základních objektů, původní budova tradiční prvorepublikové vily adaptovaná na MŠ a postmoderní přístavba (již přímo pro účel MŠ). Rozšíření je navrženo jako nástavba nad jednopodlažní část prvorepublikové vily, která byla zastřešena šikmou valbovou střechou. Nástavba nahradila původní krov a je řešeno jako dřevostavba systému „two-by-four“. Vše je vedenou snahou zachovat pobytovou plochu zahrady v nezmenšené podobě. Nástavba je navržena jako samostatný provozní celek s vlastním vstupem, který může být využíván, i pro jiné účely než je herna, v symbióze s provozem školky.

Autoři: Ondřej Tichý, Jiří Mašek, Lukáš Pavlík, Tomáš Med
HIP: Tomáš Stopka
Objednatel: Městská část Praha - Klánovice
Lokalita: V Žáčku 219, Praha - Klánovice
Rok dokončení: 2017
Projektové stupně: jednostupňová projektová dokumentace, projekt interiéru, autorské dozory
Fotograf: Monika Žitníková

Architektonický koncept
Architektura nástavby není samoúčelná, má svůj důvod a vychází z navrženého provozu. Zachovává se vstup do školky, který se při pohledu z ulice nachází vlevo. Zřízení schodišťové haly před současnými šatnami dodává vstupu velkorysost odpovídající jeho funkci a kapacitě školky. Schodiště je nástupní komunikací do nového prostoru - toto řešení, umožňuje novou hernu využívat i separátně od provozu školky. Znamená to, že pokud v budoucnosti nebude třeba využívat plnou kapacitu školky, lze horní novou hernu využít například pro potřeby školy, nebo jiných zájmových organizací v městské části. Pro optimální provoz je upravena dispozice stávajícího přízemí, jsou nově přeřešeny šatny a pracovna ředitele. Po přímém schodišti lze vyjít do nového horního podlaží, kde vstupujeme do herny, která je svým velkorysým, dynamickým prostorem otevřena až do střešní roviny. Tento přístup odpovídá současným trendům nových mateřských školek a v tomto případě je i kompenzací určité skromnosti heren v objektu vily, se kterými je nový prostor propojen krátkým schodištěm i v patře. Pro splnění požárních požadavků je herna propojena přímo se sousední hernou ve stávajícím objektu vily. Tím jsou zajištěny dvě nezávislé únikové cesty nejen z navrhované části, ale je tím napraven i stav ve stávající školce, kde dosud druhá úniková cesta z vyššího patra stávající budovy chyběla.

Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu
Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu
Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu
Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu
Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu
Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu
Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu
Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu
Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu