Čtvrť Nová Tesla, Pardubice

Městský brownfield po bývalé Telegrafii Pardubice, která zde stála od roku 1922, proměněný na polyfunkční městskou čtvrť s rozlohou více než 2 hektary. V konvertovaném ikonickém objektu Telegrafie vznikne fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, která tak získá perfektní vazbu studentů na Krajskou nemocnici s klinikami podílejícími se na výuce. Před objektem bývalé Telegrafie vznikne veřejný prostor pro pěší doplněný zelení a městským mobiliářem. Součástí této vstupní části území je menší obchodní centrum a parkovací dům. Východní část území navazující na rezidenční zástavbu místní části Pardubičky je tvořena bytovými a rodinnými domy, mezi kterými je navržena struktura pobytových ploch od veřejných po polosoukromé a soukromé.

Autoři: Lukáš Pavlík, Tomáš Med
Objednatel: Linkcity Czech Republic a.s.
Lokalita: areál Telegrafia, Kyjevská, Pardubice
Rok návrhu: 2019
Projektové stupně: návrh stavby, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení autorské dohledy
novatesla.cz

Čtvrť Nová Tesla, Pardubice Čtvrť Nová Tesla, Pardubice
Čtvrť Nová Tesla, Pardubice Čtvrť Nová Tesla, Pardubice
Čtvrť Nová Tesla, Pardubice Čtvrť Nová Tesla, Pardubice
Čtvrť Nová Tesla, Pardubice Čtvrť Nová Tesla, Pardubice