Nájemní bytový dům, Pardubice

Soudobý nájemní bytový dům vznikl rekonstrukcí řadového městského domu a zastavěním sousední nárožní proluky. Nároží pozice je podpořena vertikálním principem s dekorativním rozmístěním okenních otvorů pro jednoznačnou zapamatovatelnost místa. Vyznění nárožní věže je podpořeno podříznutím v úrovni parteru, které rozšiřuje veřejný prostor a dále také subtilním řešením navazujících teras podporující nejen vyznění věže, ale také zajišťující jemný vizuální přechod na sousední objekty a rytmizaci fasády do měřítka uliční fronty. Nárožní předsazený objemem kvádru – věže, je od zbytku přístavby je vizuálně oddělen jinou barevností a strukturou fasády. Výškově navazuje na hřeben protějšího domu. Parter přístavby je v nárožní poloze aktivován komerčním prostorem.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík, Michal Bílek
Hlavní inženýrka projektu: Tereza Novotná
Lokalita: Devotyho 1976, Pardubice
Rok návrhu: 2019
Rok realizace: 2021
Projektové stupně: návrh stavby, dokumentace pro společné územní a stavební řízení, autorské dozory

Proluka se nachází na rozhraní blokové zástavby z počátku dvacátého století a sídlištní zástavby z padesátých let dvacátého století. Navíc je jedním z nároží tzv. Benešova náměstí. Uliční hranu v okolí nároží tvoří domy podobných objemů, rozdílné členitosti fasády, ale převážně dodržující výšku říms a nasazení střechy. V širším měřítku celého náměstí je zástavba velmi různorodá. Při rekonstrukcí původního objektu jsme obnovili originální polohu vstupu. Schodiště v rekonstruované části s atmosférou první republiky obsluhuje bytové jednotky v obou částech domu. Přístavba na schodiště navazuje přirozeně osvětlenou chodbou při severní straně domu.

Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Nájemní bytový dům, Pardubice Nájemní bytový dům, Pardubice
Původní stav Původní stav