Rekonstrukce jedné poloviny rodinného dvojdomu

Stavba roku Pardubického kraje 2019 – uznání poroty. Téma obnovy stávající stavební struktury směrem k uspokojení současných požadavků na kvalitu bydlení bez záboru zemědělského půdního fondu je velmi aktuální a pro náš ateliér podstatné. Když jsme dům poprvé navštívili, byl sice v celkem dobrém technickém stavu bez výrazných poruch, avšak s naprosto setřeným původním charakterem. Od prvních skic se pro nás leitmotivem stalo vytvoření současného a pohodlného bydlení ve výborné lokalitě s vkusným nádechem historie.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík, Lívia Orišková
HIP: David Chvojka
Lokalita: Chrudim
Rok dokončení: 2017
Projektové stupně: návrh stavby, jednostupňová projektová dokumentace, projekt interiéru, autorské dozory
Třída energetické náročnosti budov: B – velmi úsporná
Fotograf: Tomáš Kubelka (carokraj.cz)

Urbanistické souvislosti
Dům se nachází v tradiční rezidenční čtvrti města Chrudimi. Jedná se o stabilizovanou zástavbu z první poloviny 20. století s pěší dostupností několika málo minut do historického centra města a k veškeré občanské vybavenosti. Ačkoliv je lokalita situována na mírném severním svahu, je předmětný pozemek kvalitně osluněn. Rodinný dům je osazen přímo na severní hranici pozemku s širokou veřejnou zelení mezi domem a komunikací. Vstup na pozemek je také ze severní strany. Zahrada se pak rozkládá z jižní a západní strany domu. Návrh využívá komfortní šířky pozemku ze západní strany domu jako vstupního předprostoru s krytým garážovým stáním, zahradním domkem, květinovými záhony a solitérním stromem. Intimnější jižní část zahrady je řešena ve dvou výškových úrovních. Nižší část přímo navazuje na obývací pokoj s jídelnou a je řešena jako kamenná zpevněná částečně zakrytá terasa s venkovním krbem. Vyšší úroveň spojená s nižší zahradním schodištěm a svahem je tvořena rovnou travnatou plochou, která je po okrajích vysvahována do návaznosti na okolní zahrady. V jihozápadním okraji pozemku je navrženo hospodářské zázemí zahrady (kompost, sklad dřeva). V rámci pozemku jsou vymezena dvě parkovací stání. Dům není řešen jako bezbariérový ačkoliv je v budoucnu jeho úprava na bezbariérový možná.

Architektonický koncept
Východiskem architektonického konceptu je rehabilitace originálního vzhledu domu pouze s několika málo pečlivě volenými současnými intervencemi avšak bez přístaveb či nástaveb. Kompozice členění fasády s pilastry, římsami, zdobení uličního štítu, proporce a členění okenních otvorů rehabilituje vzhled nastudovaný z původních plánů domu z roku 1912. Novodobé zásahy se projevují jen směrem do zahrady. Jedná se o vyváženou kompozici prosklené stěny z hlavního obytného prostoru čistě podřezávající zahradní arkýř a vikýře jednoho z podkrovních pokojů. Kompozice okenní otvorů včetně nové polohy vstupu je citlivě upravena tak, aby odpovídala novému dispozičnímu uspořádání domu. Vše je podpořeno volbou kvalitního materiálového řešení. Fasáda je provedena ve dvou odstínech omítky se současným grafickým přepisem tradičních rostlinných motivů nad stropní římsou. Střecha je volena v tradičním formátu, tvaru a barvě tašky. Rámy dřevěných oken jsou provedeny bílé, pouze u současně tvarovaných oken je voleno dřevohlínikové řešení s exteriérovou antracitovou barvou. Kompozice a materiálové řešení zahrady navazuje na řešení domu a umocňuje atmosféru domu.

Provozní řešení
Dům je zónován na společenskou a soukromou část. Hlavním prostorem společenské části je obytný prostor, do kterého se vstupuje přímo ze zádveří. Výrazným prostorotvorným prvkem je nově navržená prosklená stěna propojující interiér s terasou a zahradou, čímž je obytný prostor rozšířen. Podkroví je plně soukromou částí domu. Dům je částečně podsklepen. Do sklepa je nově navržen přístup z venku z předprostoru domu.

Konstrukční řešení
Objekt je zděnou stavbou z plných cihel se základní tloušťkou nosného zdiva přízemí 45 cm. V rámci rekonstrukce je zachován původní krov s několika statickými úpravami. Do objektu je vložen nový prefamonolitický strop. Tímto krokem došlo k úpravě konstrukční výšky přízemí a je zajištěna dobrá technická kvalita výsledné rekonstrukce. Veškeré nové svislé konstrukce jsou vyzděny z keramických bloků s důrazem na dobré akustické vlastnosti. Do objektu je vloženo nové monolitické železobetonové schodiště. Vestavba podkroví je provedena jako energeticky efektivní stavba. Fasáda je opatřena kontaktním zateplením se skrytými kastlíky exteriérových žaluzií.