Rodinný dům Jánské Lázně, KRNAP

Konfigurace horského terénu a podmínky územního plánu byly určující atributy pro návrh soudobého rodinného domu do Krkonošského národního parku. Dům využívá svým uspořádáním terén výrazně klesající k jihu s panoramatickými výhledy do krkonošské krajiny přes vrcholky stromů. Severní hranice pozemku je definována vzrostlými stromy a výrazným převýšením. Přístup k objektu zajišťuje místní komunikace, od které k domu vede cesta zakončená krytým parkovacím stáním se zelenou střechou.

Autoři: Lukáš Pavlík, Petr Ročňák, Tomáš Med
HIP: Petr Ročňák
Lokalita: Modrokamenná, Janské Lázně
Rok dokončení: 2019
Projektové stupně: návrh stavby, jednostupňová projektová dokumentace, projekt interiéru, autorské dozory
Autor zahrady: TILMUN - ateliér krajinářské architektury
Fotograf: Tomáš Kubelka

Kompozice rodinného domu umožňuje vizuální propojení interiéru domu s výhledy do krajiny. Soklová podnož tvořící vstupní podlaží, je ze severu zaříznuta do terénu a vyrůstá z ní třípodlažní hmota věžovitého charakteru. Jižní fasáda sbíhající se do tvaru břitu reaguje na hodnotné výhledy do krajiny. Hmota rodinného domu je členěna okenními otvory, jejichž velikost a pozice je navržena s ohledem na dispoziční řešení a možnost prostorových průhledů a výhledů. Pobytové první nadzemní podlaží je ponecháno téměř dispozičně nečleněné s možností výstupu na terasu a terén. Druhé nadzemní podlaží – podkroví je v interiéru otevřeno do šikminy střechy. Zastřešení je řešeno sedlovou střechou s asymetrickým hřebenem. Materiálové řešení pracuje s obkladem části suterénu antracitovým falcovaným plechem. Falcované plechy se uplatňují také jako střešní krytina. Věžovitá hmota domu je provedena ve stěrkové omítce s otiskem dřevěných prken. V místě otvorů se zkosením je použita metalická stěrková omítka měděného odstínu. V interiéru je použit obklad stěny a schodiště z dubové dýhy.