Rodinný dům Chrudim

Novostavba rodinného domu ve městě Chrudimi na exkluzivním pozemku ve stabilizované zástavbě rodinnými domy u zdi židovského hřbitova. Pozemek se mírně svažuje k východní straně. Architektonický koncept domu je založen na abstraktní kompozici desek a kvádru. Terénní úpravy na pozemku jsou nedílnou součástí kompozice domu a pomáhají vytvořit soukromí majitelů bez použití masivních plotů.

Autoři: Lukáš Pavlík, Tomáš Med, 
Lokalita: Budovatelů, Chrudim
Rok dokončení: 2014
Projektové stupně: návrh stavby, jednostupňová projektová dokumentace, autorské dozory

Fotograf: Tomáš Kubelka (carokraj.cz)

Urbanistické souvislosti
Pozemek sousedí jak s novou výstavbou řadových rodinných domů se sedlovými střechami, tak s řadovými rodinnými domy se střechou plochou. Poloha domu na pozemku je volena tak, aby došlo k maximálnímu využití všech pozitiv pozemku. Dům respektuje uliční čáru, v jejíž rovině dochází k vyrovnání výškových úrovní zajišťující soukromí na zahradě domu. Část pozemku přiléhající k ulici je ponechána bez oplocení a umožňuje parkování dvou osobních automobilů. Odstup od severní hranice pozemku je využit k pěšímu přístupu do domu. Příjezd na zahradu je zajištěn vjezdem z obslužné komunikace od hřbitova.

Architektonický koncept
Celkový architektonický výraz domu je založen na působení celistvých ploch, kdy se střídají plné stěny s celoprosklenými. Severní fasáda je perforována výtvarně komponovynými otvory. Celá kompozice je navíc doplněna o semitransparentní vrstvu terasy směrem k jižní části zahrady.

Provozní řešení
Dispozice domu je navržena tak, aby poskytla dostatek prostoru, pohodlí a soukromí čtyřčlenné rodině. Dům je navržen jako celopodsklepený s dvěma nadzemními podlažími. Dispozice je rozčleněna na klidovou a společenskou zónu. Suterén domu obsahuje garáž, technické zázemí a skladovací prostory. V přízemí domu je nejen společenská část domu, ale také rodičovské suit. Přízemí domu je velkorysým prosklením přes navazující terasy otevřeno do zahrady a opticky i uživatelsky rozšiřuje vnitřní prostor o zahradu. Nejvyšší patro se dvěma stejně velkými pokoji s přístupem na terasu je určeno dětem. V patře je také umístěn prostor pracovny s knihovnou, který je možné využít k příležitostnému přespání hostů. 

Rodinný dům Chrudim Rodinný dům Chrudim
Rodinný dům Chrudim Rodinný dům Chrudim
Rodinný dům Chrudim Rodinný dům Chrudim
Rodinný dům Chrudim Rodinný dům Chrudim
Rodinný dům Chrudim Rodinný dům Chrudim
Rodinný dům Chrudim Rodinný dům Chrudim