Loft, Hradec Králové

Konverze výměníkové stanice na loftové bydlení v Hradci Králové zachovává vnější vzhled objektu co nejvíce intaktní, bez výraznějších architektonických intervencí. Hlavním motivem je vnější uzavřenost objektu, která vzhledem k poloze v rámci sídlištní zástavby a absenci okolního soukromého pozemku zaručuje zachování soukromí pro interiér loftu. Světlo je do interiéru přivedeno pomocí nově proříznutého atria, které také nabízí venkovní okolí skryté posezení. Hlavní obytný prostor je navržen v bývalé hlavní lodi výměníkové stanice, která byla řešena jako dvoupodlažní prostor. Do tohoto prostoru je vloženo ocelové mezipatro. Nosná železobetonová konstrukce je očištěna a ponechána v surovém stavu. Součástí obytného prostoru je domácí wellness a poslechová místnost. V patrové části objektu jsou navrženy pokoje.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
Lokalita: Slezské Předměstí, Hradec Králové
Rok návrhu: 2014
Projektové stupně: návrh stavby

Loft, Hradec Králové Loft, Hradec Králové
Loft, Hradec Králové Loft, Hradec Králové
Loft, Hradec Králové Loft, Hradec Králové
Loft, Hradec Králové Loft, Hradec Králové
Loft, Hradec Králové Loft, Hradec Králové
Loft, Hradec Králové Loft, Hradec Králové
Loft, Hradec Králové Loft, Hradec Králové
Loft, Hradec Králové Loft, Hradec Králové
Loft, Hradec Králové Loft, Hradec Králové
Loft, Hradec Králové Loft, Hradec Králové