Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí

Novostavba rodinného domu na pozemku v intravilánu města s dalekými výhledy do kraje. Pozemek je svažitý k severní straně. Poloha domu na pozemku respektuje založené uliční čáry a požadované odstupy a zároveň je volena tak, aby došlo k využití kvalit pozemku. Orientace domu ke světovým stranám je navržena tak, aby došlo k proslunění hlavní obytné části domu a zároveň byly umožněny daleké výhledy.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
HIP: David Chvojka
Lokalita: Na Vyšehradě 1440, Kostelec nad Orlicí
Rok dokončení: 2013
Projektové stupně: návrh stavby, jednostupňová projektová dokumentace, autorské dozory 
Fotograf: Tomáš Kubelka

Architektonický koncept
Architektonický koncept domu je založen na lapidárním působení kompaktní hmoty domu proříznuté hledím pásového okna otvírajícího dům slunci a výhledům. Celoskleněný kubus terasy vlomený do základní hmoty domu člení hlavní obytný prostor domu a vytváří chráněný venkovní intimní prostor. Výrazným kompozičním prvkem domu je také vnitřní průhledová osa procházející skrz dům od vstupu a směřující do volné krajiny. Volba použitých materiálů umocňuje estetický účinek hmotové kompozice. Architektonický koncept vzešel ze základních vnějších podmínek návrhu (orientace ke světovým stranám, výhledy) a tématu skloubení prostorové velkorysosti pomocí optického zapojení volné krajiny do interiéru domu při zachování intimity bydlení.

Provozní řešení
Dům je navržen s jedním nadzemním podlažím a jedním podlažím podzemním. Dispozice domu je funkčně členěna po patrech. Podzemní podlaží slouží jako servisní a skladovací zázemí domu. Toto podlaží není s nadzemní částí uvnitř domu spojeno. První nadzemní podlaží velkoryse se otvírající do zahrady slouží jako obytné. Provozně je zónováno na vstupní, denní a klidovou část. Ze vstupní části se přímo vstupuje do denní části domu členěné celoskleněným kubusem venkovní terasy na centrální prostor obytné haly sloužící jako jídelna s nikou kuchyně a obývací pokoj nabízející možnost intimnějšího pobývání. Velkorysé prosklení těchto prostor opticky i uživatelsky rozšiřuje vnitřní prostor právě přes navazující terasu o zahradu a pocitově i o volnou krajinu. Přímo z denní části se přes šatnu vstupuje do klidové části s ložnicí, pokoji pro hosty a hygienickým zázemím.  

Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí
Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí Rodinný dům Na Vyšehradě, Kostelec nad Orlicí