Rodinný dům Mnětice, Pardubice

Dům je navržen místo stávajícího rodinného domu z počátku 20. století. Dům je situován štítovou stěnou kolmo k ulici a respektuje její uliční frontu. Odstup od severní hranice pozemku také respektuje stávající situaci, kdy veškeré domy jsou nasazeny 1m od této hranice. Rodinný dům je navržen s respektem k tradiční venkovské architektuře, přesto s jednoznačným přihlášením se k současnosti. Základní koncept je inspirován tradiční siluetou venkovských ulic, kde se střídají štíty domů orientovaných kolmo k ulici se zdmi ohraničujícími dvůr, v nichž jsou velká vrata. Toto uspořádání bylo abstrahováno a použito jako hlavní motiv, kdy zeď s vraty (garáž) již není jen vedle domu, ale je vzhledem k současné intenzivnější zástavbě prvkem pronikajícím do domu. Samotná základní hmota domu je navržena s úctou k tradici a jejím základním principům. Dům má výrazně obdélný půdorys, okapní hrana je nasazena nízko jen s minimální nadezdívkou, přízemí má minimální výškový rozdíl vůči přilehlému terénu. Základní hmota je perforována a prorůstána okenními otvory současného formátu a strukturami vikýřů. Tento koncept nám umožnil vytvořit na pozemku díky odclonění od silnice intimní místo k posezení a zároveň dům otevřít směrem k jihozápadní pobytové části zahrady. Součástí vstupní partie je tradiční předzahrádka.

Autoři: Lukáš Pavlík, Tomáš Med
HIP: David Chvojka
Lokalita: Tuněchodská 63, Mnětice, Pardubice
Rok dokončení: 2012
Projektové stupně: návrh stavby, jednostupňová projektová dokumentace, autorské dozory
Fotograf: Tomáš Kubelka

Rodinný dům Mnětice, Pardubice Rodinný dům Mnětice, Pardubice
Rodinný dům Mnětice, Pardubice Rodinný dům Mnětice, Pardubice
Rodinný dům Mnětice, Pardubice Rodinný dům Mnětice, Pardubice
Rodinný dům Mnětice, Pardubice Rodinný dům Mnětice, Pardubice
Rodinný dům Mnětice, Pardubice Rodinný dům Mnětice, Pardubice
Rodinný dům Mnětice, Pardubice Rodinný dům Mnětice, Pardubice