Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice

Ambicí návrhu je vytvořit čitelnou strukturu školního kampusu s učebnami orientovanými do nově vytvořeného školního dvora. Respektovat existující dobře funkční části areálu a propojení s gymnáziem. Posílením pěších vazeb a vytvořením nových veřejných prostor zapadajících do širších urbanistických a rozvojových konceptů městské části zapojit areál do urbanistické struktury. Zpřístupnit sportoviště a podzemní parkování jako samostatný funkční celek oddělený od hlavního vstupu do školy.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
Objednatel: Úřad městské části Praha - Čakovice

Lokalita: nám. Jiřího Berana 500, Praha 9 - Čakovice
Rok návrhu: 2019
Projektové stupně: návrh stavby, autorské dohledy

Urbanistické souvislosti
Základní škola Dr. Edvarda Beneše v Praze Čakovicích patří mezi velké základní školy. Stávající areál základní školy vznikl postupnou výstavbou budov a škola využívá také dvě detašovaná pracoviště. Zadání investora předpokládá vymístění areálu technických služeb a uvolnění prostoru pro areál základní školy a gymnázia, čímž v centru obce vznikne základní a středoškolský kampus. Při návrhu jsou zohledněny záměry přestavby sousedního špýcharu na komunitní centrum, který může sloužit jako aula pro obě školy. Školy také sdílí tělovýchovné zázemí a podzemní parkoviště. Návrh rozvoje je členěn do tří etap.

Architektonický koncept
Navržené objekty se stejně jako veškeré předchozí přístavby jednoznačně hlásí k době svého vzniku. Měřítko a proporce reaguje na okolní zástavbu rodinnými domy podél ulice Cukrovarská, obecní úřad a gymnázium.
Architektonická kompozice nově navržených etap pracuje se střídmým výrazem a kompozicí. Každé etapě dává individuální tvář, avšak reagující na předchozí etapy. Je pracováno s celistvými plochami (prosklení, speciální textury omítkovin, semitransparentní vrstva obálky tělocvičny) a pravidelnou rytmizací okenních otvorů na objektech učeben.
Objekt tělocvičny je situován mezi budovy většího měřítka (městský úřad a gymnázium) a jeho forma je abstrahována obkladem z perforovaného lakovaného plechu.

Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice
Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice
Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice
Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice
Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice
Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice
Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice
Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice
Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice