Poliklinika MeDiLa

Objekt zdravotnického zařízení je součástí původně zcela oploceného areálu bývalé veterinární nemocnice. Areál se postupně stává součástí městské struktury. Projekt Poliklinika MeDiLa má ambici se stát „katalyzátorem“ změn v území, neboť se jedná o první projekt realizovaný dle nové koncepce rozvoje lokality stanovené územní studií z roku 2016. Zároveň může určit směr, jakým se i další projekty budou vztahovat k navazujícímu veřejnému prostoru.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
Hlavní inženýr projektu: Tomáš Stopka
Objednatel: Poliklinika Medila s.r.o.
Lokalita: Štrossova 1931, 530 03 Pardubice
Rok návrhu: 2018
Projektové stupně: návrh stavby, dokumentace pro společné územní a stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, projekt interiéru, autorské dozor

Architektonický koncept
Leitmotivem návrhu je vrstevnatost jednotlivých stavebních vývojových etap. Návrh má ambici tyto vrstvy prolnout a akcentovat jejich charakteristické rysy. Ambicí návrhu je i po rekonstrukci zachovat původním objektům charakter doby vzniku. Mnoho vrstev z této doby bylo v průběhu času setřeno. Návrh z původního archivně dochovaného řešení abstrahuje členění fasády, které je nově pojednáno dvěma charaktery omítky v jednotném barevném tónu. Návrh ponechává také velikost okenních otvorů a nahrazuje novodobé výplně bez členění výplněmi s odkazem na původní členění. Zcela současnou intervencí je řešení nástupní části parteru a navazujícího vstupního portálu. Další výraznou současnou intervencí je abstrahovaná nástavba laboratorního patra. Architektonické řešení záměrně nepracuje s tradičním pojetím stěn a okenních otvorů. Předsazené vertikální lamely vytváří abstraktní atikou neohraničený objem prolínající se s nebem. Přístavby jsou sjednoceny do neutrálních objektů a pásovými okny.
Objekt v sobě sdružuje více zdravotnických funkcí. Tyto funkce jsou v objektu vrstveny horizontálně.

Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti Poliklinika MeDiLa_Pardubice_Med Pavlik architekti
původní stav původní stav
původní stav původní stav
původní stav původní stav
původní stav původní stav