Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Přístavba základní školy v Praze Čakovicích ke stávající budově v Jizerské ulici je navržena tak, aby doplnila stávající budovu školy a internátu a vytváří s nimi celistvý urbanistický prvek zpevňující ulici Jizerskou, která je v rámci návrhu upravena do režimu obytné zóny. Nová budova je rozčleněna na hlavní budovu se sedmi kmenovými třídami a nižší křídlo s tělocvičnou, střešní terasou a učebnami pro půlené hodiny. Toto křídlo je při pohledu ze zahrady odlehčeno výrazným zářezem střešní terasy umocňujícím jeho pavilónové vyznění doplňující zahradu sousední mateřské školy. Pro zmírnění hmotového působení při pohledu z ulice je ustoupeno vstupní podlaží. Vytváří se tak krytý nástupní prostor a zároveň dochází k rozšíření parteru před hlavním vstupem do budovy. Vstupní hala nové budovy slouží jako hlavní vstup do celého areálu. Nová budova je navržena jako dvoutrakt s výrazně prosvětlenou pobytovou chodbou a učebnami orientovanými východním směrem do zeleně. Na pobytových chodbách je uplatňováno nejen standardní transparentní zasklení, ale také difuzní mléčná a probarvená skla ovlivňující atmosféru těchto společných prostor.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
Objednatel: Úřad městské části Praha - Čakovice

Lokalita: Jizerská 816, Praha 9 - Čakovice
Rok dokončení: 2019
Projektové stupně: návrh stavby, autorské dohledy

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice