Projekty

Hotel u Letního stadionu v Pardubicích

Hotel u Letního stadionu v Pardubicích

Studie prověřuje prostorové a kapacitní možnosti uspořádání uvažovaného stavebního programu ve vztahu k architektonicko urbanistickým souvislostem a navrhuje způsob, jakým uchazeč ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na pozemky u Letního stadionu v Pardubicích (zadavatel studie) naplní závazek realizace stavebního záměru – hotel na úrovni minimálně First Class **** s minimální ubytovací kapacitou 100 lůžek. Řešení vychází z podmínek pro zpracování návrhu definovaných vyhlašovatelem veřejné soutěže. Záměrem uchazeče ve veřejné soutěži bylo vybudování moderního hotelového zařízení na úrovni First Class **** včetně stravovacích služeb, víceúčelového sálu, doplňkových služeb (wellness apod.) a potřebné kapacity parkovacích stání. Pozemek se nachází na jihovýchodním nároží bloku/území se sportovními zařízeními – velká a malá hala zimního stadionu, letní stadion. V současnosti je pozemek nezastavěný a je částečně využíván jako parkoviště osobních vozidel.

Úprava liturgického prostoru v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

Úprava liturgického prostoru v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

Mottem hlavní myšlenky je verš z Lukášova evangelia 9,29: „Jeho tvář zazářila jako slunce, jeho šat zbělel.“ Nosným tématem je SVĚTLO, které k nám přichází. Návrh oltáře odkazuje na odlesk Salvátorovy tváře zobrazené na legendárním chrudimském obrazu a při tom vyzdvihuje záři proměňování Krista při eucharistické oběti na oltáři. Tak dostal ideový základ konkrétní podobu: čelní hmota oltáře je odlehčena, prostoupena paprsky ze světlo propustných prvků zformovaných tak, aby soustředily pozornost na děj na oltáři.

Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu

Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu

Objekt mateřské školy (dále MŠ) v Klánovicích se nachází na zalesněném pozemku v centru obce. Budova MŠ se skládá ze dvou základních objektů, původní budova tradiční prvorepublikové vily adaptovaná na MŠ a postmoderní přístavba (již přímo pro účel MŠ). Rozšíření je navrženo jako nástavba nad jednopodlažní část prvorepublikové vily, která byla zastřešena šikmou valbovou střechou. Nástavba nahradila původní krov a je řešeno jako dřevostavba systému „two-by-four“. Vše je vedenou snahou zachovat pobytovou plochu zahrady v nezmenšené podobě. Nástavba je navržena jako samostatný provozní celek s vlastním vstupem, který může být využíván, i pro jiné účely než je herna, v symbióze s provozem školky.

Montážní hala TMT, Chrudim

Montážní hala TMT, Chrudim

Stavba roku Pardubického kraje 2017 - čestné uznání poroty. Výrobní areál chrudimské firmy TMT spol .s.r.o. je pozoruhodným urbanistickým a intelektuálním počinem. Firma pro svůj provoz konvertovala objekty bývalé akciové továrny na cukr v Chrudimi z roku 1867 – 1925. Za adaptace historických objektů probíhající v letech 2002 – 2007 dle projektu královéhradecké firmy ATEKO získala stavba čestné uznání v soutěži Stavba roku Pardubického kraje v roce 2008 za svou závěrečnou etapu (kategorie Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství).

Rodinný dům Na Záboří, Pardubice

Rodinný dům Na Záboří, Pardubice

Celkový architektonický koncept rekonstrukce a přístavby rodinného domu je založen na spojení původního očištěného vzhledu rekonstruovaného objektu a současného výrazu nové přístavby obytného prostoru. Prostorové a funkční nároky na využití objektu odpovídající soudobě vnímanému způsobu bydlení se staly podkladem pro umístění klidové části do původní zděné poloviny dvojdomu. Nástup do domu a hlavní obytný prostor je umístěn v nové přízemní přístavbě, která rozvíjí dispozici domu do zahrady. Koncept přístavby vychází z relativně stísněných podmínek a je postaven na principu hlavních podélných stěn definujících základní členění venkovního i vnitřního prostoru. Vzniká tak přístupový koridor zakončený čelní stěnou zahradního skladu, který navazuje na prostor venkovní terasy bezprostředně vycházející z hlavního obytného prostoru a volně přecházející na pobytovou část zahrady. Rozvržení nově vkládaných prvků je voleno s ohledem na okolní zástavbu, čímž je dosaženo přehledného a vysoce intimního využití vnitřního a venkovního obytného prostoru. Nepříznivá orientace ke světovým stranám je vyvážena velkorysými prosklenými plochami. Zalomení střešní roviny přístavby otvírá možnost oslunění obytného prostoru.