Projekty

Pietní místo Kunčí, Slatiňany

Revitalizace bývalého evangelického hřbitova a nejbližšího okolí, ležícího v extravilánu obce Kunčí u silnice 3. třídy mezi obcemi Kunčí a Orel. Místo již neslouží k pohřbívání. Cílem záměru je kultivace pietního území a přístupové cesty a vytvoření důstojného místa k zastavení, odpočinku a zamyšlení.

Administrativní budova, Chrudim

Administrativní budova, Chrudim

Flexibilní administrativní budova založená na prostorovém konceptu sevření mezi dvěma stěnami vymezujícími vnitřní prostor a otevření se směrem do parkově upraveného předpolí a dalekým výhledům do krajiny. Centrem budovy je dvoupatrová hala, kolem které se odvíjí čtyři dále dělitelné velkoprostorové kanceláře. Na halu navazuje v patře terasa, která slouží nejen k odpočinku, ale také pomáhá prosvětlit kanceláře. Koncept budovy umožňuje postupnou dostavbu bez narušení architektonické kvality.

Natura park Pardubice

Natura park, Pardubice

Oceněno titulem STAVBA ROKU 2016 "Cena Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu". Budova Natura parku je informačním a vzdělávacím centrem pro soustavu Natura 2000. Při návrhu jsme se pečlivě věnovali architektonickému i energetickému řešení tak, aby budova měla co nejmenší dopad na okolní prostředí. Inspirací pro architektonický koncept budovy byly koruny okolních vzrostlých stromů s pavučinami lesknoucími se ve slunci. Vznikl tak impuls navrhnout dům jako pavučinu v korunách stromů.

Rodinný dům Chrudim

Rodinný dům Chrudim

Novostavba rodinného domu ve městě Chrudimi na exkluzivním pozemku ve stabilizované zástavbě rodinnými domy u zdi židovského hřbitova. Pozemek se mírně svažuje k východní straně. Architektonický koncept domu je založen na abstraktní kompozici desek a kvádru. Terénní úpravy na pozemku jsou nedílnou součástí kompozice domu a pomáhají vytvořit soukromí majitelů bez použití masivních plotů.

Loft, Hradec Králové

Loft, Hradec Králové

Konverze výměníkové stanice na loftové bydlení v Hradci Králové zachovává vnější vzhled objektu co nejvíce intaktní, bez výraznějších architektonických intervencí. Hlavním motivem je vnější uzavřenost objektu, která vzhledem k poloze v rámci sídlištní zástavby a absenci okolního soukromého pozemku zaručuje zachování soukromí pro interiér loftu. Světlo je do interiéru přivedeno pomocí nově proříznutého atria, které také nabízí venkovní okolí skryté posezení. Hlavní obytný prostor je navržen v bývalé hlavní lodi výměníkové stanice, která byla řešena jako dvoupodlažní prostor. Do tohoto prostoru je vloženo ocelové mezipatro. Nosná železobetonová konstrukce je očištěna a ponechána v surovém stavu. Součástí obytného prostoru je domácí wellness a poslechová místnost. V patrové části objektu jsou navrženy pokoje.