Projekty

Kaple ukřižování a vzkříšení, Ležáky

Kaple ukřižování a vzkříšení, Ležáky

Soutěžní návrh kaple pro pietní území Ležáky. Motivací k vybudování kaple je absence zdůraznění duchovního rozměru památky tragicky vyhlazené osady Ležáky. Přistoupíme-li na toto tvrzení, pak je nezbytné hledat východiska návrhu vedle kulturně historických souvislostí také v rovině náboženské, resp. symbolické. Ideou návrhu je tedy vyjádření duchovního významu stavby prostřednictvím současného architektonického výrazu navazujícího na tradiční formy sakrálních staveb. Důležitou součástí návrhu je zvolení vhodného titulu kaple, který se tak stane nosným prvkem záměru.