Projekty

Rekonstrukce jedné poloviny rodinného dvojdomu

Stavba roku Pardubického kraje 2019 – uznání poroty. Téma obnovy stávající stavební struktury směrem k uspokojení současných požadavků na kvalitu bydlení bez záboru zemědělského půdního fondu je velmi aktuální a pro náš ateliér podstatné. Když jsme dům poprvé navštívili, byl sice v celkem dobrém technickém stavu bez výrazných poruch, avšak s naprosto setřeným původním charakterem. Od prvních skic se pro nás leitmotivem stalo vytvoření současného a pohodlného bydlení ve výborné lokalitě s vkusným nádechem historie.

Poliklinika MeDiLa

Poliklinika MeDiLa

Objekt zdravotnického zařízení je součástí původně zcela oploceného areálu bývalé veterinární nemocnice. Areál se postupně stává součástí městské struktury. Projekt Poliklinika MeDiLa má ambici se stát „katalyzátorem“ změn v území, neboť se jedná o první projekt realizovaný dle nové koncepce rozvoje lokality stanovené územní studií z roku 2016. Zároveň může určit směr, jakým se i další projekty budou vztahovat k navazujícímu veřejnému prostoru.

Hotel u Letního stadionu v Pardubicích

Hotel u Letního stadionu v Pardubicích

Studie prověřuje prostorové a kapacitní možnosti uspořádání uvažovaného stavebního programu ve vztahu k architektonicko urbanistickým souvislostem a navrhuje způsob, jakým uchazeč ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na pozemky u Letního stadionu v Pardubicích (zadavatel studie) naplní závazek realizace stavebního záměru – hotel na úrovni minimálně First Class **** s minimální ubytovací kapacitou 100 lůžek. Řešení vychází z podmínek pro zpracování návrhu definovaných vyhlašovatelem veřejné soutěže. Záměrem uchazeče ve veřejné soutěži bylo vybudování moderního hotelového zařízení na úrovni First Class **** včetně stravovacích služeb, víceúčelového sálu, doplňkových služeb (wellness apod.) a potřebné kapacity parkovacích stání. Pozemek se nachází na jihovýchodním nároží bloku/území se sportovními zařízeními – velká a malá hala zimního stadionu, letní stadion. V současnosti je pozemek nezastavěný a je částečně využíván jako parkoviště osobních vozidel.

Úprava liturgického prostoru v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

Úprava liturgického prostoru v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

Mottem hlavní myšlenky je verš z Lukášova evangelia 9,29: „Jeho tvář zazářila jako slunce, jeho šat zbělel.“ Nosným tématem je SVĚTLO, které k nám přichází. Návrh oltáře odkazuje na odlesk Salvátorovy tváře zobrazené na legendárním chrudimském obrazu a při tom vyzdvihuje záři proměňování Krista při eucharistické oběti na oltáři. Tak dostal ideový základ konkrétní podobu: čelní hmota oltáře je odlehčena, prostoupena paprsky ze světlo propustných prvků zformovaných tak, aby soustředily pozornost na děj na oltáři.

Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu

Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu

Objekt mateřské školy (dále MŠ) v Klánovicích se nachází na zalesněném pozemku v centru obce. Budova MŠ se skládá ze dvou základních objektů, původní budova tradiční prvorepublikové vily adaptovaná na MŠ a postmoderní přístavba (již přímo pro účel MŠ). Rozšíření je navrženo jako nástavba nad jednopodlažní část prvorepublikové vily, která byla zastřešena šikmou valbovou střechou. Nástavba nahradila původní krov a je řešeno jako dřevostavba systému „two-by-four“. Vše je vedenou snahou zachovat pobytovou plochu zahrady v nezmenšené podobě. Nástavba je navržena jako samostatný provozní celek s vlastním vstupem, který může být využíván, i pro jiné účely než je herna, v symbióze s provozem školky.